Foglalkozás-egészségügyi ellátás

Mit kínálunk?

A MA BELLE KLINIKA foglalkozás-egészségügyi alapellátást kínálja kis-, közép-, és nagyvállalatok számára.
A foglalkozás-egészségügyi ellátást a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.)
Korm. rendeletben, illetve a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) MN rendeletben foglaltak szerint végezzük.
Folyamatosan nyomon követjük a szakmai jogszabályi változásokat, így a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás minden hatályos jogszabályi és szakmai követelménynek megfelel.
A foglalkozás-egészségügyi alapellátás egyéb szakorvosi vizsgálatokkal, képalkotó vizsgálatokkal, labordiagnosztikai vizsgálatokkal, egészségprogramokkal egészíthető ki.

Jogszabályi háttér

Foglalkozás-egészségügyi ellátást társaságunk a 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendeletben, illetve a 27/1995. NM rendeletben foglaltak szerint végez. A foglalkozás-egészségügyi alapellátást biztosító szolgáltató a hatályos vonatkozó jogszabályok alapján ellátja:

a. a külön jogszabályban meghatározott munkaköri alkalmassági vizsgálatokat, és kezdeményezi az ehhez szükséges szakorvosi vizsgálatokat;
b. külön jogszabályban meghatározottak szerint a foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciós esetek bejelentését, kivizsgálását;
c. a munkakörülmények és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak írásban dokumentált
vizsgálatát a szerződésben – a helyi körülmények figyelembevételével – meghatározott gyakorisággal, vagy változás bekövetkezésekor soron kívül;
d. külön jogszabályban meghatározottak szerint az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadást;
e. külön jogszabályban előírtak szerint a munkahelyek kémiai biztonságát érintő feladatokat;
f. a munkavállalók munkakörülményeivel kapcsolatos, egészséget, biztonságot érintő kérdésekkel összefüggő felvilágosítást;
g. külön jogszabályban előírtak szerint a munkakörhöz kötött védőoltásokkal kapcsolatos feladatokat;
h. a krónikus megbetegedésben szenvedő munkavállalók megelőző gondozását;
i. külön jogszabályban meghatározottak szerint az 1. és 2. alkalmassági csoportba tartozó közúti járművezetők egészségi alkalmassági vizsgálatát;
j. a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló jogszabályban meghatározott esetekben a foglalkoztathatóság szakvéleményezését.

BEJELENTKEZÉS KLINIKÁNKRA

Jelentkezzen be hozzánk most!

A szolgálat közreműködik

a) az Mvt. 58. §-ában felsorolt munkáltatói feladatok ellátásában,
különösen aa) a munkahelyi veszélyforrások feltárásában,
ab) munka-egészségügyi, -fiziológiai, -ergonómiai, -higiénés feladatok megoldásában,
ac) a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeinek biztosításában, a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók szakmai felkészítésében;
b) a foglalkozási rehabilitációban;
c) a munkáltató katasztrófamegelőző, -elhárító, -felszámoló és az előidézett károsodások rehabilitációs tervének kidolgozásában.
A szolgálat az Egészségbiztosítási Alap terhére igénybe veheti a mentőszolgálatot, a szolgálat orvosa járóbeteg-szakellátást nyújtó szakrendelésekre, illetve háziorvosi ellátásra utalhatja a
társadalombiztosítási jogviszonnyal rendelkező munkavállalót, speciális kórházi ellátást igénylő foglalkozási megbetegedés vagy annak gyanúja esetén pedig – sürgősséggel vagy előzetes helybiztosítás útján – az Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet fekvőbeteg osztályára utaljuk a beteget.

Foglalkozás-egészségügyi és kapcsolódó szolgáltatások ajánlata

„A” kategória esetén

17.000 Ft / fő / vizsgálati csomag

„B” kategória esetén

17.000 Ft / fő / év

„C” kategória esetén

10.000 Ft / fő /év

„D” kategória esetén

10.000 Ft / fő /év

Szemészeti szűrővizsgálat  („C” kategória esetén 2 évente szükséges)

8.000 Ft / fő

Laborcsomag (prevenciós)

4.000 - 10.000 Ft / fő

Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatsor tartalma „C” egészségügyi kategória

A jogszabályi és szakmai előírásoknak megfelelően, az alábbi ellátásokat, szolgáltatásokat
tartalmazza:
 A kórelőzmény (anamnézis) felvétele
 Családi anamnézis felvétele
 Alapmérések (vérnyomásmérés, pulzus mérés)
 Testzsír, testsúly és testmagasság mérés, BMI (testtömeg index) meghatározás
 Nyugalmi EKG vizsgálat (12 csatornás)
 Belgyógyászati szakorvosi fizikális vizsgálat
 Tájékozódó neurológiai, mozgásszervi vizsgálat
 Éleslátás vizsgálat
 Egyéb szükséges szakorvosi vizsgálat kezdeményezése
 Elsőfokú munkaköri alkalmassági vélemény kiállítása

Szemészeti szűrés

Az 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális szűrővizsgálat, EKG és biztonsági követelményeiről szabályozza a szemészeti szakorvosi vizsgálat szükségességét a foglalkozás-egészségügyi ellátás során.

Mely munkavállalóknak kötelező a szemészeti szakorvosi vizsgálat?
 Monitoros munkakörben szemészeti panaszokat okozó látórendszeri eltérések fennállásának valószínűsége esetén,
 Ha a munkavállalót olyan munkakörben foglalkoztatják, ahol a munka végzése során váltakozva kell a különböző távolságban lévő tárgyakra fókuszálnia,
 Az előzetes munkaköri alkalmassági vizsgálatnál, panaszmentesség esetén is, ha a munkavállaló korábban képernyő előtti munkát nem végzett.
 Az éleslátást biztosító szemüveg elbírálásához, ha szemészeti szakvizsgálat eredményeként indokolt, illetve a munkavállaló által használt szemüveg vagy kontaktlencse a képernyő előtti munkavégzéshez nem megfelelő, a munkáltató a munkavállalót ellátja a minimálisan szükséges, a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveggel.
A jogszabályban foglaltak végrehajtását a fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi felügyelősége ellenőrzi.

Kérjen ajánlatot a MA BELLE KLINIKA munkatársától az alábbi elérhetőségeken: